Fiona Rempt


Fiona Rempt schrijft prentenboeken, boeken voor beginnende lezers, leesverhalen voor de bovenbouw van de basisschool en 12+-boeken. Inmiddels telt haar oeuvre ruim 30 titels. Juliette de Wit illustreerde sinds haar afstuderen aan de Gerrit Rietveld Academie meer dan 350 boeken.