Schuberts Winterreise

Schuberts Winterreise

Ian Bostridge


Een jongeman die is afgewezen door zijn geliefde, verlaat het huis waar hij heeft gewoond en trekt te voet door sneeuw en duisternis. Hij wordt overspoeld door emoties: verlies, verdriet, woede en intense eenzaamheid, afgewisseld met sprankjes hoop, totdat het landschap dat hem omringt vervuld raakt van vervreemding en wanhoop.

Winterreise, de liedcyclus die Schubert in de laatste maanden van zijn leven voltooide, is een van de indringendste en toch raadselachtigste meesterwerken van de westerse kunst. Ian Bostridge, historicus en een van de beste vertolkers van het werk, beschrijft de context en de weerklank van dit muziekstuk mede aan de hand van zijn persoonlijke relatie met het werk. Gaandeweg ontrafelt hij de literaire, historische en psychologische thema's die als een rode draad door de vierentwintig liederen lopen. Hij weet het werk en de wereld van Schubert zowel voor kenners als voor nieuwe luisteraars tot leven te wekken., 528 p. | ISBN: 9789048847754 | € 14.50 | Hollands Diep | 16-11-2018